آخرین اخبار
آرشیو
مرکز رشد تخصصی فناوری فرآورده های دارویی و طبیعی برگزار می کند
1403/03/20
مرکز رشد تخصصی فناوری فرآورده های دارویی و طبیعی برگزار می کند
وبینار آشنایی با «ثبت اختراع (مالکیت معنوی)»
مرکز رشد تخصصی فناوری فرآورده های دارویی و طبیعی برگزار می کند: وبینار آشنایی با «فوت و فن و چالش های اخذ مجوزهای تولید در حوزه سلامت»
1403/02/23
مرکز رشد تخصصی فناوری فرآورده های دارویی و طبیعی برگزار می کند: وبینار آشنایی با «فوت و فن و چالش های اخذ مجوزهای تولید در حوزه سلامت»
مرکز رشد تخصصی فناوری فرآورده های دارویی و طبیعی برگزار می کند: وبینار آشنایی با «فوت و فن و چالش های اخذ مجوزهای تولید در حوزه سلامت»
مرکز رشد تخصصی فناوری فرآورده های دارویی و طبیعی برگزار می کند:
1403/02/17
مرکز رشد تخصصی فناوری فرآورده های دارویی و طبیعی برگزار می کند:
وبینار آشنایی با «تجاری سازی محصولات در حوزه سلامت»
دومین فستیوال ملی ایده بازار فناوری های سلامت برگزار شد
1402/08/23
دومین فستیوال ملی ایده بازار فناوری های سلامت برگزار شد
دومین فستیوال ملی ایده بازار فناوری های سلامت، توسط دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری مشترک با انجمن تولیدکنندگان داروهای طبیعی، فرآورده های سنتی و دانشگاه علوم پزشکی ایران، با هدف شناسایی و حمایت از فناوری های نو در حوزه فناوری سلامت، در سه محور داروهای گیاهی و طبیعی، مکمل ها، غذا و نوشیدنی، در تاریخ 14 و 15 آبان، در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزارشد.
پذیرش
واحدهای فناور
تماس با ما
Template settings